KALUZULE INFROMACYJNE

Klauzula dla osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-025 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).
 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z inspektorem  ochrony danych – Dominiką Świerczyńską na skrzynkę mailową: iod@stegu.com
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach korzystania z formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy strony internetowej, hostingodawcy skrzynki mailowej, firmie świadczącej usługi informatyczne oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie dwa lata. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ( 00-193 Warszawa, ul Stawki 2),  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

 

Klauzula dla odbiorców materiałów marketingowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STEGU SP. Z O.O. ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).
 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych – Dominiką Świerczyńską na skrzynkę mailową: iod@stegu.com.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art. ust. 1.lit. a RODO; 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmie świadczącej usługi marketingowe, firmie serwisującej infrastrukturę IT. 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie. 
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ( 00-193 Warszawa, ul Stawki 2),  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula dla osób korzystających z portali społecznościowych wykorzystywanych przez Stegu  

Fanpage na Facebooku, Instagramie 

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram poprzez wyrażanie opinii, wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 27.4.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) informujemy, iż:  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej przy ul. Dworcowej 8, 46-025 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).

Administrator i Meta Platforms Ireland Limited są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-210/16. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy  kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@stegu.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu społecznościowego Facebook – Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Facebook z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisu może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Meta Platforms.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Meta Platforms Ireland Limited.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  
 9. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu w zakresie opisanym w polityce prywatności.